Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola

   Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje naši školu 47 žáků. Žáci jsou rozděleni do 2 tříd takto:

     I.třída - 1.ročník (12) + 2.ročník (7) - celkem 19 žáků

   II.třída - 3.ročník (12)  + 4.ročník (16) - celkem 28 žáků 

pb040692.jpg    pb040687.jpg

   Výchovně vzdělávací činnost školy se řídí Školním vzdělávacím programem „RÁČEK“ (radost - aktivita - činorodost - empatie - kreativita), který byl zpracován v souladu s RVP pro základní vzdělávání. Jedním z povinných předmětů je na naší škole i Dramatická výchova. Její velmi dobrá úroveň se odráží v úspěších našich žáků v okrskových, okresních i krajských kolech recitačních, divadelních i hudebních soutěží.      

   Žáci mají možnost navštěvovat nepovinný předmět náboženství a zapojit se do činnosti zájmových kroužků:   

pa050514.jpg   pa220538.jpg   pb110686.jpg

            Pondělí:          kroužek vaření a pečení – P.Wagnerová, M.Morávková

                                          - 13.45 - 15.00

                                 pohybové hry – L.Richterová

    - 13.45 - 15.00

Úterý:             náboženství  – p. Jašková

                              - 13.30 - 14.30

                          čtenářský klub – P.Schönová

                            - 14.10 - 15.40

 Středa:            tvořivá dílna – L. Richterová

                               - 12.30 - 13.30

                          logopedie - E. Šolková

                               - 13.30 - 14.00 

Čtvrtek:           klub zábavné logiky - J. Balcárková

                                - 14.10 - 15.40 

  Pátek:            včelaři – F.Domes

                                 -13.30 -14.30

                          háčkování - E.Šolková

                                - 13.15 - 14.15

   Během školního roku jsou organizovány nejrůznější akce a aktivity vedoucí k motivaci a posílení kvality vzdělání a výchovy žáků i k rozvoji jejich talentu (dlouhodobé i jednorázové soutěže, závody, výstavy, projekty, kulturní, sportovní i netradiční akce). Většinu z nich si organizujeme sami, ale využíváme také nabídek DDM Zábřeh, DDM Šumperk, Muzea Zábřeh, Divadla Šumperk, kina RETRO, Poradny zdraví, místní i zábřežské knihovny, kulturní komise OÚ aj.      

   Každým rokem se uskutečňuje plavecký výcvik žáků a návštěva dopravního hřiště v Zábřehu nebo v Mohelnici.

   Celoroční projekt má letos název „S ráčkem Roveňáčkem za zvířátky“ a je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, práci s počítačem a využívání internetu a jeho součástí je „nástěnková soutěž“ s pravidelným měsíčním vyhodnocením v rámci projektového dne. Vyvrcholením projektu je spaní ve škole s večerní hrou a táborákem na závěr školního roku.

   Na veřejnosti se škola prezentuje tradičními akcemi. Je to především „Předvánoční zpívání“ v kapli s minijarmarkem u staré školy, vítání občánků, divadelní představení u příležitosti oslavy Svátku matek, netradiční zápis dětí do 1. třídy za pomoci žáků 4.ročníku.

   Žáci a jejich rodiče se pravidelně zapojují do charitativní sbírky na podporu dětské onkologie v Olomouci zakoupením „Vánoční hvězdy“.

   Škola  se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ s finanční podporou Evropského společenství. Balíčky s ovocem a zeleninou dodává našim žákům firma MK Fruit. Se stejnou firmou jsme uzavřeli i smlouvu o dodávkách "Mléka do evropských škol".

   K 1.4.2011 je škola zapojena do výzvy "EU peníze školám". Ze zaslané dotace byla zařízena nová počítačová učebna, obě třídy byly vybaveny interaktivními projektory, všichni pedagogové mají vlastní notebook, byla zakoupena barevná laserová tiskárna, televizor a ozvučovací zařízení.  Podmínkou pro získání dotace bylo vytvoření a ověření 180 digitálních učebních materiálů (DUM).

1--11-.jpg    pocitacova-ucebna.jpg