Jdi na obsah Jdi na menu
 


V pravěké vesničce - ze slohových prací našich dětí

10. 9. 2015

Jedeme do minulosti

   Jednou ráno jsem si vzal batoh a šel do školy o trochu později. Jeli jsme na výlet do Všestar, do pravěké vesničky.
   Tam nás uvítala průvodkyně. Nejdříve nás zavedli do kinosálu a promítali nám příběh o tom, jak pravěcí lidé dělali sekery a džbány. Pak jsme šli ven a mohli jsme si vyzkoušet sekání dřeva pravěkou sekyrou. Paní průvodkyně nám ukazovala pravěké domy. Bylo to velmi zajímavé. Nakonec nám skončila prohlídka.
   Rychle jsme se naobědvali a jeli domů autobusem. Celou jízdu jsem prospal.    
                                                                                  Dáda Hlavatý, 4.r.
 
Výlet
   Jednoho rána jsme jeli se školou do Hradce Králové. Jeli jsme autobusem dvě hodiny a dojeli jsme do pravěké vesnice.
   Nejdřív jsme viděli kino a pak jsme šli do vedlejší místnosti. Tam jsme viděli malby na stěnách i akvárko. Pak jsme šli o patro výš. Viděli jsme celé pravěké město a z okna pravěkou kočku - „A jsou tři! Jedna černá, druhá bílá a třetí rezavá!“ Nakonec jsme si vyzkoušeli věci z pravěku, naobědvali se a jeli domů autobusem. Konec.
                                                                                   Honzík Doleček, 3.roč.
 
V pravěké vesničce
   Jednou v úterý jsme jeli autobusem do Hradce Králové. Byli jsme se podívat do pravěké vesničky ve Všestarech.
   Když jsme dorazili, přivítali nás, posadili do židlí a promítali kino. Když kino skončilo, paní průvodkyně nám dala zbraně z pravěku a měli jsme hádat, co to je. Potom jsme šli do jeskyně podívat se na kostry a meče. Hodně jsme se toho dověděli. Pak jsme vyšli z jeskyně, vzali jsme si mikiny a šli jsme se podívat ven do pravěkých vesniček. Mohli jsme si vyzkoušet práci na poli, vyzkoušeli jsme si i házet oštěpem.        
   Pak jsme si vzali věci a jeli jsme zpátky do školy. Cesta nazpátek trvala dvě hodiny.
                                                                                  Hanička Foitová, 4.roč.
 
Jedeme na výlet
   V úterý ráno jsme jeli do Hradce Králové podívat se na pravěkou vesnici. Jeli jsme autobusem. Sundali jsme si čepice a bundy. Posadil jsem se a nudil se.
   Konečně jsme v pravěku! Rozdělili jsme se do skupin. Naše skupina šla do sálu a tam nám paní vysvětlila, podle čeho víme, že existoval pravěk. Taky nám pustila nahrávky, některé byly o broušení, některé o zemědělství. Potom nám dala do rukou věci z doby kamenné, doby bronzové a doby železné. Pak jsme šli do jeskyně a tam jsme viděli malby na stěnách, akvárko a paní nám řekla, že tam objevili meče a šperky v Labi. O patro výš jsme viděli tři vesnice z pravěku a paní nám dala za úkol najít posvátná místa a našli jsme je. O další patro výš jsme si prohlíželi různé kosti. Potom jsme šli ven a tam jsme si prohlíželi pravěké chaty.
                                                                                  Adámek Wagner, 3.roč.
 
Letíme strojem času
   Jednoho dne jsme jeli se školou na výlet do pravěké vesničky. Nejdříve jsme nastoupili do autobusu a pak jsme vyjeli do Hradce Králové. Jeli jsme asi tak přibližně dvě hodiny.
   Když jsme přijeli, posadili nás do židlí a pustili nám video. Pak nás provedli po celé budově. Ukazovali nám z mamuta kly, různé nádoby a kosti i model pravěké krajiny tam byl. Potom nás zavedli ven. Venku byly různé domy s rákosovou střechou. Mohli jsme si zkusit sekat kamennou sekerou, orat a brousit kamení.
   Pak už jsme jeli domů, protože pan řidič spěchal.
                                                                                  Terezka Hrubá, 4.roč.